Хортензия – цветове в капсула

Цветовете на хортензията са в три гнездна капсула. В нея се завързват едно – две, даже три крупни семена. През есента капсулата съзрява, а през хубавото време семената изсъхват и се пръскат. Корената система на хортензията е мощна и е представена от относително тънки (2-3 мм), силно разклонени корени, които проникват в почвата на дълбочина от 15-25см. Именно затова растението е много чувствително към недостатък на влага. У някои сортове с не голямо количество корени, прилично дебели (6-8мм), навлизат дълбоко в почвата. При стареенето на храста корените загниват и отмират заедно с части от коренищата. Такава структура на корените се наблюдава често във всички сортове с относително не голямо количество дебели стебла.

Листата на хортензията са разположени по двойки (една срещу друга). Формата и размерите им са различни за различните сортове. Листата биват тесни, дълги, широки, овално-ланцетни, яйцевидни, увиснали или приповдигнати нагоре, разположени перпендикулярно на стъблото. Есента, при израстване на младите листа, те имат различна окраска, от светло зелена, до пурпурно — виолетова, като по света съществуват видове със стебла и листа от преобладаващ зелен цвят до различна тъмна наситеност.

Стеблата на хортензията в повечето случаи са голи, гладки, а при младите растения са сочни, предимно вечно зелени и към края на цъфтене – дървесен. При повечето сортове стеблата са прави, силни, близко разположени, затова и храстите изглеждат плътни и компактни. Декоративната красота на храстите зависи от степента на облистване на стеблата. Сортовете с къси междувъзлия, крупни листа, закриващи стеблата, изглеждат красиво, повече сортовете с дълги междувъзлия и без облистване на стъблото. Почти всички сортове на хортензията към края на цъфтенето загубват част от листата разположени ниско долу, при което храста оголява.

Избор на участък и почва

Хортензията е растение, която не изисква често пресаждане. Затова е необходимо правилно да й се избере място, където храстите на хортензията ще се чувстват добре в течение на няколко години. Хортензията може да расте на различни почви, но за да расте пищно и да се развива добре и цъфтенето започва веднага, когато почвата е рохка, подхранена и достатъчно влажна. Тежките, слабо проницаеми и киселини почви понасят лошо на хортензията, на нея не й действат добре и сухите пясъчни почви. В ниските места, където коренището се залива с вода за дълъг период от време, хортензията често загива. При липса на влага храстът става ниско растящ, като листата до корена изсъхват, пожълтяват и опадат. Хортензията е относително светлолюбива и в засенчени места, както и под гъсти корони на дървета расте зле.

Scroll to Top